Jak nakupovat - doklady

 
 
Internetový obchod iBYZNYS poskytuje mimo samotného obchodování další důležité služby. Zaregistrovaný obchodní partner má k dispozici seznam a detail dokladů souvisejících s obchodní činností. Rozsah prohlížení je závislý na přiděleném právu konkrétní osoby (viz.PROFIL) a na nastaveném období, po které jsou doklady k dispozici.

 

DOKLADY - Objednávky
V této části lze vybrat filtr ovlivňující zobrazení objednávek. Objednávky lze třídit dle:
ČÍSLA DOKLADU
DATA PŘIJETÍ od - do
DATA REALIZACE od - do
STAVU REALIZACE
- nerealizované
- realizované
- všechny
V případě, že jste si vybrali skupinu objednávek k zobrazení, vyvolejte vybrané objednávky ikonou HLEDAT OBJEDNÁVKU. Následuje zobrazení soupisu vybraných objednávek, tento soupis lze třídit, vzestupně či sestupně, dle čísla objednávky, data přijetí, data realizace. Stav realizace jednotlivých objednávek je barevně rozlišen, tak aby bylo možno získat rychlý přehled.
Po kliknutí na ČÍSLO OBJEDNÁVKY se tato zobrazí ve stejném formátu, v jakém Vám byla, či bude zaslána. Stisknutím tlačítka VLOŽIT DO KOŠÍKU dojde k vložení položek z této objednávky do NÁKUPNÍHO KOŠÍKU. Tato funkce Vám usnadní práci při opakujících se objednávkách. Po stisknutí uvedené ikony se otevře část NÁKUPNÍ KOŠÍK. Dále postupujte dle návodu KATALOG - Nákupní košík.

 

DOKLADY - Dodací listy
Zde je možnost vybrat zobrazení dodacích listů, buď dle čísla dodacího listu, nebo dle data vystavení od do. V případě, že jste si vybrali skupinu dodacích listů, k zobrazení vyvolejte vybrané dodací listy ikonou HLEDAT DODACÍ LISTY. Následuje zobrazení soupisu vybraných dodacích listů, tento soupis lze třídit, vzestupně či sestupně, dle čísla dodacích listů, či data vystavení. Po kliknutí na ČÍSLO DODACÍHO LISTU se tento zobrazí ve stejném formátu, v jakém Vám byl, či bude zaslán.

 

DOKLADY - Faktury
V této části lze zadat filtr ovlivňující zobrazení faktur. Faktury lze třídit dle:
ČÍSLA FAKTURY
DATA USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ
DATA VYSTAVENÍ
DATA SPLATNOSTI
ZAPLACENÉ/NEZAPLACENÉ
V případě, že jste si vybrali skupinu faktur k zobrazení, vyvolejte vybrané faktury ikonou HLEDAT FAKTURU.
Následuje zobrazení soupisu vybraných faktur, tento soupis lze třídit, vzestupně či sestupně, dle čísla faktury, data vystavení, data uskutečnění zdanitelného plnění, data splatnosti. Po kliknutí na ČÍSLO FAKTURY se tato zobrazí ve stejném formátu, v jakém Vám byla, či bude zaslána.
V soupisu faktur si můžete též zobrazit součet nezaplacených faktur, a neuhrazených faktur po splatnosti.

 

  Předchozí   Menu   
 
     
 
Přihlášení
       
Heslo
 
Copyright © 2020, TROELL s.r.o. všechna práva vyhrazena.     Datum poslední aktualizace 12.8.2020 0:10:43